ENP mukana Elenian ja kumppaneiden turvallisuusmanifestissa

MEDIATIEDOTE 11.2.2019

Sähköverkkoyhtiö Elenia ja 42 sähköverkon rakennus- ja kunnossapitoyhtiötä julkaisivat yhteisen turvallisuusmanifestin

Sähköverkkoyhtiö Elenia on julkaissut 42:n sähköverkon rakentamisen ja kunnossapidon kumppaniyhtiönsä kanssa työturvallisuuden tason nostoon tähtäävän turvallisuusmanifestin. Yhteisenä tavoitteena on, että tapaturmia ei enää tapahdu.

Suomessa rakentamisessa, myös sähköverkon rakennus- ja kunnossapitotöissä, ei työturvallisuudessa päästä kansainvälisesti tarkastellen parhaimmalle tasolle. Nyt sähköverkkoyhtiö Elenia ja yhtiön kymmenet verkonrakennuksen ja kunnossapidon kumppaniyhtiöt herättelevät yhteisvoimin entistä vastuullisempaan asenteeseen työturvallisuudessa. 43:n yhtiön toimitusjohtajat ovat yhtiönsä allekirjoituksin sitoutuneet turvallisuusmanifestin yhteisiin tavoitteisiin paremmasta työturvallisuudesta.

”Työnteon turvallisuudessa on kysymys jokaisen omasta ja meidän kaikkien yhteisestä asenteesta. Jokaisen on tunnettava oma vastuunsa työnsä turvallisuudesta ja koko työporukan turvallisuudesta. Työmailla on myös aina huomioitava kaikkien niiden läheisyydessä liikkuvien turvallisuus”, toteaa Elenian verkkojohtaja Jorma Myllymäki.

”Ensin työnantajien on ehdottomasti pidettävä huolta, että kaikilla sähköverkossa työtään tekevillä on osaaminen, varusteet ja työvälineet aina kunnossa. Kun työnteon edellytykset on erinomaisella tasolla, on jokaisen omalla työasenteellaan vastuullisesti huolehdittava, että turvallisia työkäytäntöjä noudatetaan tinkimättömästi osana arkea”, Myllymäki jatkaa.


1000 työntekijää TEKO – terveenä kotiin -hankkeen piirissä

TEKO – terveenä kotiin -hankkeeseen osallistuvat kaikki sähköverkkoyhtiö Elenian sähköverkon rakentamiseen ja kunnossapitoon osallistuvat pääurakoitsijat. Yhtiöt kantavat verkostona myös vastuuta, että tietoisuus ja turvalliset työtavat menevät käytäntöön yhtiöiden alihankkijoille. Näin hankkeen vaikutus ulottuu jopa tuhanteen työntekijään Elenian työmailla.

Miksi tähän hankkeeseen ryhdyttiin juuri nyt?

”Olemme viime vuosina satsanneet erityisesti turvallisuustilanteiden seurantaan työmailla. On kansain-välisesti todettu, että mitä aukottomammin kaikki läheltä piti -tilanteetkin kirjataan ja käsitellään, sitä vähemmän tapaturmia tapahtuu. Toisin sanoen tieto muuttaa asennetta ja edelleen työnteon käytäntöjä. Kun näiden havaintojen raportointi on entistä tarkempaa, tulee esiin, mitä olisi voinut sattua. Tämä yhteinen tieto kumppaneittemme kanssa havahdutti meidät ottamaan entistä tiukemman otteen turvallisuuden varmistamiseksi”, Myllymäki kuvaa.

TEKO – terveenä kotiin -hankkeessa turvallisuus nostetaan entistä näkyvämmin esiin. Jatkossa kaikki tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet käsitellään aiempaakin järeämmin. Elenia kumppaneineen on esimerkiksi sopinut, että tapaturman sattuessa kuukauden sisään yhtiöiden toimitusjohtajat käsittelevät kasvotusten, miten olisi pitänyt toimia paremmin. Myös koulutusta ja perehdytystä lisätään entisestään.

”Tämä on yhteistä oppimista. Tavoite on päästä eroon Suomessa niin tavallisesta ajattelusta, että ”tekevälle sattuu” tai ”rapatessa roiskuu”. Haluamme vahvistaa oikeaa työasennetta, että kaikki pääsevät aina terveenä kotiin.”


Lisätietoa: Jorma Myllymäki, verkkojohtaja, Elenia Oy, puh. 040 866 8685


Turvallisuusmanifestin allekirjoittaneet yhtiöt:
Elenia Oy, Ab Bröderna Hemming Veljekset Hemming Oy, Caverion Suomi Oy, Despro Engineering Oy, Efficient Network Partner Oy, Elektron E Oy, Eltel Networks Oy, Elvera Oy, Empower PN Oy, Enerke Oy, Exsane Oy, Forssan Verkkopalvelut Oy, HSK Sähkö Oy, Insplan Oy, JTT Power Oy, Koneurakointi Järvinen Ky, Koneurakointi Niskakoski Oy, Maviko Oy, Metsälinja Oy, Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi ry, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry, Metsäpalvelu Turunen Oy, Netel Oy, Omexom, OTSO Metsäpalvelut Oy, Oulun Energia Urakointi Oy, Pirkanmaan Verkostopalvelu Oy, Pohjolan Linjahuolto Oy, Raivauspalvelu Sipilä Oy, Relacom Finland Oy, Sallila Sähköasennus Oy, SLT-Consults Oy, Sähkö Via Oy, Sähkölandia Oy, Sähkömirake Oy, Sähköverkkopalvelu Finland Oy, Tampereen Vera Oy, Teollisuuden Metsäpalvelu Oy, TLT Group, VEO Oy, Verkonrakentaja Wire Oy, Vertek Oy, Voimatel Oy

 

TURVALLISUUSMANIFESTI

Tällä allekirjoituksella sitoudumme henkilökohtaisesti ja edustamiemme yritysten, niiden työntekijöiden ja alihankkijoiden puolesta kehittämään turvallisuuskulttuuria ja toimintamalleja, sekä aktiivisesti varmistamaan alla mainittujen asioiden toteutumisen.

Tavoite

Johdamme, kehitämme ja valvomme toimintatapojamme ja turvallisuuskulttuuriamme siten, että tapaturmia ei enää tapahdu.

Edellytykset

Varmistamme, että kaikilla työkohteissamme työskentelevillä on vaadittava tieto, ymmärrys, osaaminen ja mahdollisuus toteuttaa turvallisia ja terveellisiä toimintatapoja työssään.

Varmistamme, että työympäristössämme toteutuu turvallisuuskulttuuri, joka mahdollistaa epäkohtiin puuttumisen ja tarvittaessa työn keskeyttämisen, mikäli turvallisuus ei ole kunnossa.

Huolehdimme, että jokainen työmaalla toimiva henkilö, aliurakoitsijat mukaan lukien, saa asianmukaisen perehdytyksen työtehtäväänsä, työn toteuttamiseen ja turvallisuusasiakirjoihin. 

Käytäntö

Varmistamme, että jokainen työkohteessa työskentelevä henkilö käyttää vaadittuja henkilökohtaisia turvavarusteita työmaalla ja että jokaisen työntekijän pätevyyskoulutukset ovat voimassa.

Huolehdimme, että jokaisella työkohteessa työskentelevällä on aina käytössään asianmukaiset, hyväksytyt ja turvalliset työkalut ja -menetelmät.

Noudatamme aina työssämme lakeja, viranomaismääräyksiä, toimialamme standardeja ja turvallisia käytäntöjä.

Valvomme ja edistämme jatkuvasti työmaidemme turvallisuutta varmistaen myös sivullisten turvallisuuden.

Oppiminen

Raportoimme ja analysoimme työkohteissamme tapahtuneet vaaratilanteet ja tapaturmat ottaaksemme niistä opiksi niin, etteivät tilanteet toistu. Lisäksi tapaturmat käsitellään asianomaisten yhtiöiden toimitusjohtajien kesken viipymättä. Valvomme jatkuvasti turvallisuustavoitteidemme toteutumista.

Turvallisuus on yhteinen asia ja tällä tahdonjulistuksella vetoamme yhdessä jokaiseen työympäristössämme toimivaan tahoon. Sitoudumme noudattamaan näitä turvallisuuslinjauksia ja käyttämään ainoastaan alihankkijoita, jotka ovat valmiit sitoutumaan tähän sopimukseen.

Näin varmistamme, että jokainen pääsee työmaalta ja työmaiden läheisyydestä aina terveenä kotiin.

 

https://www.112.fi/hatanumero_112/112-paiva

112-päivä kiinnittää suomalaisten huomion tapaturmien ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn kotona, töissä ja vapaa-ajalla – pieniin arjen tekoihin ja valintoihin, joilla jokainen meistä voi parantaa omaa ja läheistensä turvallisuutta. 112-päivä muistuttaa myös Euroopan yhteisestä hätänumerosta 112 ja sen oikeasta käytöstä.

 

Turvallisuusmanifesti: Elenia&kumppanit 2019 pdf-muodossa

 

Nimitys: Marko Heiskanen Kajaanin yksikön päälliköksi

Kajaanin yksikön päällikkönä on joulukuussa 2018 aloittanut Marko Heiskanen. Hänellä on usean vuoden kokemus sekä verkosto- että esimiestyöstä.

– Odotan innolla, että pääsen mukaan ennakkoluulottomaan ja kehittyvään toimintaan osaavien ja motivoituneiden tekijöiden kanssa, Heiskanen kiteyttää.

Heiskanen tuo ENP:n tekemiseen oman vahvan panoksensa ja matkan varrella kertyneen kokemuksen monipuolisesta tekemisestä useille eri asiakkaille.

 

Rekry: Verkostoasentajia Kainuun alueelle

Nyt haemme yritykseemme Kainuun alueelle verkostoasentajia

Sähköverkostoasentajalta edellytämme tehtävään soveltuvaa koulutusta- ja/ tai kokemusta sähkönjakeluverkon rakennustöistä. Kokemus televerkkojen rakentamisesta katsotaan suureksi eduksi.

Tietoliikenneasentajalta edellytämme kokemusta valokuituasennuksista. Laajempi kokemus tietoliikenne- tai sähköalalta katsotaan suureksi eduksi.

Olet vastuuntuntoinen, oma-aloitteinen, halukas kehittymään ja sinulla on valmius lähteä myös komennustöihin. Vahvaksi eduksi katsomme lakisääteisten pätevyyskoulutusten voimassaoloa ja C-ajokorttia. Työhönottopaikkasi on Kajaani tai neuvoteltaessa jokin muu paikkakunta Kainuun alueella.

Tarjoamme tekijöille nuorekkaan ja tehokkaan työyhteisömme tuen, hyvät etenemis- ja kehittämismahdollisuudet, sekä erittäin kilpailukykyisen palkan ja työsuhde-etuudet. Tehtävissä on mahdollisuus kehittyä todelliseksi alan moniosaajaksi.

Mikäli olet etsimämme henkilö, lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi palkkatoiveineen meille osoitteeseen: marko.heiskanen@enp.fi, 28.2.2019 mennessä. Työt alkavat heti sopivan henkilön löydyttyä/ sopimuksen mukaan.

Tehtävään liittyviin tiedusteluihin vastaa Kainuun yksikön päällikkö Marko Heiskanen p. 050 471 8384.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Kiitos osaaville työntekijöillemme, sitoutuneille kumppaneillemme ja asiakkaillemme sekä muille tärkeille sidosryhmille! Yhdessä viemme ENP:n tarinaa eteenpäin myös ensi vuonna.

ENP:lle kaksi maakaapelointihanketta Tornionlaakson Sähköltä

ENP on voittanut kaksi maakaapelointihanketta Tornionlaakson Sähkö Oy:ltä. Voitetut hankkeet ovat KVR-rakentamishakkeita eli ENP toteuttaa niissä maastosuunnittelun, uuden verkon rakentamisen ja käyttöönoton sekä vanhan ilmajohtoverkon purkamisen. Toinen hankkeista sijaitsee Kolarin Sieppijärvellä ja toinen Tornion Kaakamossa.

Hankkeissa suunnitellaan ja rakennetaan pien- ja keskijännitemaakaapeliverkkoa yhteensä lähes 37 kilometriä sekä asennetaan seitsemän uutta puistomuuntamoa. Hankkeiden suunnittelutyö on jo hyvässä vauhdissa, ja rakentaminen alkaa alkukesästä 2019. Uusi rakennettu sähköverkko on valmis ja käyttöönotettu syksyllä 2019. Vanhan verkon purkutyöt suoritetaan vuoden 2019 loppuun mennessä.

– Tornionlaakson Sähkön kanssa meillä on ollut yhteistyötä jo heti yrityksemme alkumetreillä suunnittelutöiden osalta. Nyt on odotettu ja oikea hetki käynnistää yhteistyö myös rakentamisen osalta, ENP:n toimitusjohtaja ja perustajaosakas Ilkka Säkkinen kertoo.

– Odotan innolla miellyttävää, avointa, yhdessä kehittävää ja tulevaisuuteen tähtäävää kumppanuutta Tornionlaakson Sähkön kanssa.

 

Lisätietoja:

Ilkka Säkkinen, perustajaosakas, toimitusjohtaja
ilkka.sakkinen@enp.fi
044 988 6733

ENP:n yhteistyö Elenian kanssa jatkuu

ENP jatkaa yhteistyötään Elenia Oy:n kanssa suunnittelemalla ja rakentamalla Hailuodon taajaman uuden maakaapeliverkon. Hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan pien- ja keskijännitemaakaapeliverkkoa yhteensä lähes 22 kilometriä sekä asennetaan kahdeksan uutta puistomuuntamoa.

Hankkeen kokonaisaikataulu on 1.11.2018–31.5.2020. Koko uusi verkko on otettu käyttöön lokakuun lopussa 2019. Kohteen maastosuunnittelu on jo hyvässä vauhdissa.

– Jatkamme suunnitelmiemme mukaisesti alkuvuodesta 2016 alkanutta katkeamatonta yhteistyötä Elenian kanssa, ENP:n toimitusjohtaja ja perustajaosakas Ilkka Säkkinen kertoo ja toteaa, että tämäkin hanke on ENP:lle erittäin tärkeä askel valmistautumisessa Elenian suurempiin hankekokonaisuuksiin tulevina vuosina, joissa ENP haluaa olla mukana merkittävänä, laadukkaana ja toimitusvarmana sähköverkon rakentajana.

 

Lisätietoja:

Ilkka Säkkinen, perustajaosakas, toimitusjohtaja
ilkka.sakkinen@enp.fi
044 988 6733

ENP:n ja Loisteen yhteistyö kestävällä pohjalla Kajaanissa

Loiste Sähköverkko Oy ja Efficient Network Partner Oy solmivat kesäkuussa 2018 yhteistyösopimuksen rakentamispalveluiden hankkimisesta ja toimittamisesta.

– Yhteistyösopimus Loisteen kanssa on meille erittäin tärkeä ja antaa meille vielä paremman mahdollisuuden rakentaa, kasvattaa ja kehittää Kajaanin yksikköämme sekä koko yhtiön toimintaa, toimitusjohtaja ja perustajaosakas Ilkka Säkkinen iloitsee.

– Sopimus tuo vakautta ja joustavuutta sekä pitkäjänteisempää näkemystä tulevaisuuteen. Olen iloinen siitä, että Loiste on etukäteen avoimesti kumppanuushengessä ilmoittanut meille kriteerit, mitä tämän tyyppinen yhteistyösopimus ENP:ltä vaatii. Me olemme ne vaatimukset saaneet täytettyä, ja nyt on meillä näytön paikka toteuttaa yhteistyösopimuksen mukaiset työt laadukkaasti ja oikea-aikaisesti.

 

Lisätietoja:

Ilkka Säkkinen, perustajaosakas, toimitusjohtaja
ilkka.sakkinen@enp.fi
044 988 6733

ENP on Muhoskuidun pääurakoitsija

Efficient Network Partner Oy on valittu Muhoskuidun pääurakoitsijaksi. Kuituverkkohanke käsittää Muhoksen kunnan alueen kuitukaapeloinnin. Valokuituverkon rakentamisen yhteydessä saneerataan myös mittavasti Oulun Seudun Sähkön sähköverkkoa Muhoksen kunnan alueella.

Muhoskuitu-hankkeessa rakennetaan kuitu- ja sähkökaapelointia useita satoja kilometrejä.

– Tämä on merkittävä työkokonaisuus vauhdittamaan ENP:n suunnitelmien mukaista teleliiketoiminnan kasvua, perustajaosakas Juha Pyyhtiä toteaa. – Toteutamme hankkeen yhdessä pääosin paikallisten kumppaneidemme kanssa Limingan toimipisteestämme käsin.

ENP on jo käynnistänyt suunnittelutyöt hankkeen parissa. Muhoskuidun taloliittymien suunnittelu toteutetaan talven aikana ja verkon rakentaminen aloitetaan keväällä, koko verkko on valmiina ja käyttöönotettuna kesällä 2020. Nyt rakennettavan valokuituverkon avulla Muhoksen kunnan alueelle mahdollistetaan nopeat ja luotettavat tietoliikenneyhteydet.

 

Lisätiedot:

Juha Pyyhtiä
Efficient Network Partner Oy
p. 040 681 3003, juha.pyyhtia@enp.fi

toimitusjohtaja Jukka Kaarre
Muhoskuitu Oy
jukka.kaarre@oss.fi tai p.040 823 1415

 

Efficient Network Partner Oy:n liiketoiminnan ydin on sähkö- ja tietoliikenneverkkojen suunnittelu, projektinjohto, rakentaminen sekä ylläpito. Toimimme maanlaajuisesti sähköverkkoyhtiöiden ja teleoperaattoreiden rinnalla. Tekemisemme rakentuu avoimeen ja rehelliseen kumppanuustoimintaan. Henkilöstömme ja kumppaneidemme kanssa haluamme erottua laadulla, aikataulussa pysymisellä sekä avoimuudella, joka hyödyttää projektin kaikkia osapuolia ja kehittää yhteistyötä, sekä koko alan toimintaa. Luotettavana ja ketteränä kumppanina haluamme tehdä työt niin, että asiakkaan elämä helpottuu.

 

Muhoskuitu Oy on Oulun Seudun Sähkön 100% omistama yhtiö, jonka tarkoituksena on rakentaa jokaiselle muhoslaiselle yhteys nopeaan ja luotettavaan valokuituverkkoon.

 

Rekry: Projektipäällikkö Savon alueelle

ETSIMME PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ SAVON ALUEELLE

Vastaat työssäsi sähkönjakeluverkon rakennusprojektien ja hankkeiden vetämisestä. Työtehtävä sisältää paljon organisointia, töiden suunnittelua, sekä aikataulutusta ja viestintää eri sidosryhmien välillä. Projektipäällikkönä olet vastuussa projektin kokonaisaikataulusta ja laadun toteutumisesta, sekä yhtiön oman asennustyön, että aliurakoinnin osalta. Toimit työssäsi lähiesimiehenä suunnittelu- ja asennuspuolen työntekijöille, sekä suorana yhteyshenkilönä asiakkaillemme ja aliurakoinnin kumppaniyrityksille. Toimipaikkasi sijaitsee Siilinjärvellä, mutta työssä menestyminen edellyttää hyvää matkustusvalmiutta.

Edellytämme sinulta työkokemusta sähkönjakeluverkon ja/ tai talotekniikan projektitoiminnasta. Sinua ohjaa ja motivoi taloudellinen ja laadullinen tuloshakuisuus. Olet oma-aloitteinen, vastuullinen sekä hyvä organisoinnissa ja aikataulutuksessa. Olet tekijä, joka saa asiat etenemään ja olet halukas oppimaan uutta ja kehittymään urallasi. Tehtävä vaatii aikaisempaa esimieskokemusta sekä hyviä viestintä- ja neuvottelutaitoja.

Tarjoamme sinulle nuorekkaan ja tehokkaan työyhteisömme tuen, hyvät etenemis- ja kehittämismahdollisuudet, sekä erittäin kilpailukykyisen palkan ja työsuhde-etuudet.

Mikäli olet etsimämme henkilö, lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi palkkatoiveineen meille osoitteeseen: tuomas.kamunen@enp.fi viimeistään 2.12.2018 mennessä. Työt alkavat heti sopivan henkilön löydyttyä/ sopimuksen mukaan.

Tehtävään liittyviin tiedusteluihin vastaa Savon yksikön päällikkö Tuomas Kamunen, p. 050-5054254.

Pohjois-Pohjanmaan Kasvupolun voittajiksi Cajo Technologies ja Efficient Network Partner

Efficient Network Partner Oy sijoittui Pohjois-Pohjanmaan Kasvupolulla toiselle sijalle ja sai kunniamaininnan. Pohjois-Pohjanmaan lupaavimmaksi kasvajaksi valittiin Kasvu Openin sparrausprosessin jälkeen Cajo Technologies Oy Kempeleestä. Kumpikin yritys etenee valtakunnalliseen finaaliin 100 parhaan kasvuyrityksen joukkoon. Tästä sadan joukosta valitaan Startup ja Start Again -sarjojen parhaat yritykset valtakunnallisessa finaalissa lokakuussa.

Pohjois-Pohjanmaalla valinnat tehtiin kaikkiaan 15 kasvuhaluisen yrityksen joukosta Oulun Teknologiakylässä, Technopolis 10:ssä. Tuomaristo kiinnitti valintoja tehdessään huomiota mm. kasvupotentiaaliin – eli yritysten kykyihin, resursseihin, tiimiin ja sen osaamiseen kasvusuunnitelman toteuttamiseksi – skaalautuvuuteen, ansaintamalliin sekä kasvuhaluun.

Vahvaa kasvua perinteisellä alalla

Efficient Network Partnerin valinnasta toiselle sijalle tuomaristo kertoi, että yritys on osoittanut vahvaa kasvua perinteisellä alalla (rakentaminen), mutta myös pystynyt muuttamaan vanhaa toimintamallia.

Tuomaristoon kuuluivat Sami Heikkilä Nordeasta, Jari Tuovinen Oulun kauppakamarista, Jarmo Lauronen Business Oulusta, Harri Niskala Nettikaks Oy:stä, Paula Pihlajamaa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjistä, Jaakko Lampela Nordic Option Oy:stä, Sami Niemelä OAMKista sekä Jonna Muurinen Markkinointiviestintätoimisto Kuulu Oy:stä.

Pohjois-Pohjanmaan Kasvupolku on osa Kasvu Openia, jonka valtakunnallinen finaali, Kasvu Open Karnevaali järjestetään 24.–25.10.2018 Jyväskylässä. Finaaliin pääsee kaikkiaan 100 yritystä eri Kasvupoluilta, joita järjestetään tänä vuonna eri toimialoilla ja alueilla yhteensä 26.