Limingan tiimi kasvaa

Limingan tiimimme on kasvanut viime kuukausina useammalla uudella osaajalla.

Elokuussa sähköverkko- ja maastosuunnittelijana aloittaneella Tommi Salolla on kattava osaaminen NIS-verkkotietojärjestelmästä. Alan työkokemusta Salo on kerryttänyt jo opiskeluaikoinaan projektiluontoisista hommista, opinnäytetyöstä sekä kesäisin mittariasentajan tehtävissä. Huhtikuussa 2020 hän valmistui sähköinsinööriksi ja hänellä on myös sähköasentajan tutkinto.

Elokuun lopusta Limingan tiimiä on vahvistanut myös Marko Kohonen. Hän työskentelee teleasentajana.

Aleksi Ojanperä aloitti Limingassa verkostoasentajana kesäkuussa. Hän toi mukanaan viiden vuoden kokemuksensa maakaapeloinnista. Ojanperä tuo tiimiin lisää osaamista ja nuorta energiaa.

Joni Mankisenmaa täydentänyt Limingan tiimiä jo toukokuusta. Mankisenmaa työskentelee verkostoasentajana ja hänellä on viisi vuotta kokemusta verkonrakennustöistä.

Tervetuloa joukkoon!

 

Haluatko mukaan? Meillä on rekrytointeja käynnissä – tutustu tarkemmin tästä!

Uusi tehtävä ENP-organisaatiossa: Tuomas Kamusen työnkuva muuttuu myöhemmin tänä vuonna

Voimakkaan kasvun jatkamiseksi ja tukemiseksi olemme perustaneet uuden tehtävän yhtiötasolle. Uuden tehtävän myötä tarjouslaskenta ja hankinnat tullaan keskittämään yhdelle henkilölle, tarjouspäällikölle.

Tarjouspäällikön tehtävään on valittu Savon alueen nykyinen yksikönpäällikkö Tuomas Kamunen. Hänellä on vahva tarjouslaskenta- ja hankintaosaaminen sekä myös oma halu lähteä tällä uudella tehtävällä kehittämään ja tukemaan ENP:n kasvutarinaa.

Vapautuvaan Savon yksikönpäällikön paikkaan hakuprosessi on aloitettu aiemmin elokuussa. Tuomas Kamunen jatkaa nykyisessä tehtävässään siihen asti, kunnes uusi yksikönpäällikkö on valittu ja perehdytetty.

Seinäjoen tiimi kasvoi alkuvuonna

Alkuvuoden ja kevään aikana Seinäjoen tiimimme kasvoi kolmella uudella osaajalla.

Verkostoasentaja Aulis Mäkitalolla on yli 25 vuoden kokemus jakeluverkkoalalta. Hänen mukanaan olemme saaneet runsaasti osaamista ja näkemystä jakeluverkoista Seinäjoen sähkötiimiin. Rami Mylläri työskentelee myös verkostoasentajana ja hän tuo tiimiin nuorta energiaa. Sähköverkkosuunnittelija Kari Rantalalla on kokemusta maastosuunnittelusta viitisen vuotta. Hän tuo suunnittelutiimiin lisävoimaa.

Tervetuloa joukkoon!

 

Haluatko mukaan? Meillä on rekrytointeja käynnissä – tutustu tarkemmin tästä!

ENP toteuttaa Elenialle säävarmaa verkkoa Jämsässä

Elenian kanssa tehty sopimus on kaksivuotinen ja käsittää noin 120 km säävarmaa verkkoa.

Jämsän puiteurakkasopimuksen ensimmäisen osan, Puukkoinen-Arvaja-projektin, maanrakennustyöt  käynnistyivät huhtikuun alussa kolmen kaivuuporukan voimin. Maanrakennustyöt etenevät suunnitellusti, vaikka alueen kallioinen maasto tuo omat haasteensa rakentamiseen. Kaapelointityöt valmistuvat kesän aikana ja syksyllä 2020 on tarkoitus ottaa asiakkaat uuden säävarman verkon piiriin.

Seuraavien projektien maanrakennustyöt alkavat kesän aikana ja jatkuvat pitkälle syksyyn.

Lisätietoja hankkeesta:
Tapani Vuorenmaa, Efficient Network Partner Oy
p. 040 186 1743
tapani.vuorenmaa(a)enp.fi

ENP pääroolissa Kajave Oy:n Strömsö-hankkeen toteutuksessa

Efficient Network Partner Oy on 31.3.2020 allekirjoittanut Kajave Oy:n kanssa merkittävän sopimuksen sähkönjakeluverkkojen suunnittelusta ja rakentamisesta. Sopimus on kestoltaan 2 + 1 vuotta, ja on osa Kajave Oy:n investointiohjelmaa sähköverkon luotettavuuden sekä säävarmuuden parantamiseksi. Hankkeen työt tulevat sijoittumaan Kainuun maakunnan sekä Siikalatvan ja Pyhännän kunnan alueille.

Hanke alkaa välittömästi ja jatkuu seuraavat kaksi vuotta, jonka lisäksi yksi optiovuosi on mahdollinen. Hankkeen rahallinen arvo ENP:lle on perussopimuskaudella liki 20 miljoonaa euroa, ja hanke tulee työllistämään kymmeniä kainuulaisia sekä pohjoissuomalaisia sähköasentajia, verkostosuunnittelijoita ja maanrakennusurakoitsijoita.

– Meillä on pitkä, hyvin toimiva, luottamuksellinen ja miellyttävä yhteistyösuhde Kajave Oy:n ja heidän henkilöidensä kanssa erillisrakentamis- ja suunnitteluhankkeiden sekä kunnossapitotöiden osalta. Meillä on myös hyviä kokemuksia sekä todettua osaamista suurten hankkeiden suunnitelmallisesta, laadullisesta ja tehokkaasta hoitamisesta muiden asiakkaidemme kanssa. On hienoa päästä jakamaan tätä osaamista nyt Kajave Oy:n ja heidän asiakkaidensa hyväksi, ENP:n toimitusjohtaja Ilkka Säkkinen kertoo.

– Tässä hankkeessa tulemme työskentelemään satojen eri maanomistajien mailla. Tulemme olemaan maanomistajiin yhteydessä, ja toivomme myönteistä sekä avointa suhtautumista yhteisen hankkeemme sujumiseen. Positiivisella asenteella on merkittävä vaikutus hankkeen onnistumiseen, ja meiltä sitä löytyy, ENP:n hankepäällikkö Marko Heiskanen kertoo.

– ENP:lle Strömsö-hanke on erittäin merkittävä ja suurin yksittäinen sopimus yrityksemme historiassa. Meillä on erinomainen mahdollisuus jatkaa kannattavaa kasvuamme ja kehittyä entisestään tämän hankkeen myötä. Meillä on myös iso vastuu toteuttaa laadukkaasti ja tehokkaasti tämä hanke niin, että Kajave Oy ja alueen sähkönkäyttäjät saavat mahdollisimman pienin häiriöin uuden säävarman sähkönjakeluverkon. Haluamme kantaa vastuumme ja olla luottamuksen arvoinen toimija. Kiitokset tästä sopimuksesta ja luottamuksen osoituksesta Kajave Oy:lle, Säkkinen jatkaa.

Kajaven sähköverkon rakennus tuo verkkoalueelle työtä ja jatkuvuutta sopimuskumppaneille

Sähkönjakelun varmistaminen on tänä päivänä entistäkin tärkeämmässä roolissa.

– Suunnitelman mukaan rakennamme ilmajohto- ja maakaapeliverkkoa yhteensä 800 kilometriä kahden vuoden aikana. Useampi vuotiset urakointisopimukset tuovat työpaikkoja ja työllistävät alueemme yrityksiä esimerkiksi metsäkone- ja maanrakennusalalla, projektipäällikkö Jenny Martiskainen Kajavelta kertoo.

Lisätietoja hankkeesta:
Efficient Network Partner Oy, hankepäällikkö Marko Heiskanen, p. 050 471 8384, marko.heiskanen(a)enp.fi
Kajave Oy, projektipäällikkö Jenny Martiskainen, p. 040 5721 493, jenny.martiskainen(a)loiste.fi

Lisätietoja ENP:stä:
Ilkka Säkkinen, p. 044 988 6733, ilkka.sakkinen(a)enp.fi

ENP mediassa | Palkitsemalla hyvää tekemistä saamme sitoutuneita työntekijöitä ja vastuunkantajia – kasvun avaintekijöitä

”Palkitsemisella ohjataan huomio yksittäisistä onnistumisista koko yrityksen menestymiseen”

Lue #LifeMagazine-juttu ENP:stä Mandatum Lifen sivuilta: mandatumlife.fi/life-magazine/2020/efficient-network-partner-palkitsemalla-hyvaa-tekemista-saamme-sitoutuneita-tyontekijoita-ja-vastuunkantajia–kasvun-avaintekijoita/

Koronapandemian vaikutus ENP:n toimintaan

Tämä maailmanlaajuinen poikkeustilanne vaikuttaa tavalla tai toisella meihin kaikkiin ihmisiin ja myös yritysten toimintaan, eikä ENP ole tässä poikkeus. ENP haluaa omalta osaltaan olla tukemassa sitä, että poikkeustilanteesta päästään takaisin normaalitilaan.

Tällä hetkellä työmaamme etenevät pääosin normaalisti, mutta tilanne voi muuttua yleistilanteen muuttuessa. Tilanne voi hankaloitua esimerkiksi viranomaismääräysten, henkilöiden yhtäaikaisten sairastumisten tai materiaalitoimitusvaikeuksien vuoksi.

Tulemme olemaan yhteydessä asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin niiden hankkeiden osalta, joihin näemme poikkeustilanteen tuovan haittaavia vaikutuksia. Yksittäisten projektien osalta voit toki olla jo yhteyksissä meidän projektipäällikköömme, jos haluat keskustella tilanteen vaikutuksesta projektin etenemiseen.

Pyrimme edesauttamaan pandemian haittavaikutusten ehkäisyä ja turvaamaan työskentelymme sekä mahdollisimman häiriöttömän toimintamme muun muassa sillä, että sosiaalisia kontakteja tulisi mahdollisimman vähän. Tämän vuoksi olemme siirtyneet mahdollisuuksien mukaan etätyöskentelyyn ja palaverit järjestämme etäyhteyksin.

Seuraamme tilannetta ja tiedotamme mahdollisista muutoksista toiminnassamme.

ENP ja Kaisanet tiivistävät yhteistyötä

Kaisanet Oy ja ENP ovat solmineet palvelusopimuksen verkoston ylläpidosta ja viankorjauksesta. Sopimus on kestoltaan 2-vuotinen ja käsittää verkoston rakentamis-, huolto- ja viankorjauspalveluita Kainuun ja Ylä-Savon alueella.

Toinen sopimus käsittää valokuituverkon rakentamista Paltamossa. Urakassa rakennetaan liityntäverkkoa Paltamon keskustaajaman alueella noin 21 reittikilometrin verran. Rakentaminen alkaa toukokuussa ja on määrä valmistua vuoden 2020 aikana.

– Näiden sopimusten myötä ENP ottaa merkittävän harppauksen eteenpäin tietoliikennealan tekemisessä. Myös rooli paikallisena toimijana Kainuun ja Savon alueella vahvistuu entisestään, ENP:n Kajaanin yksikön päällikkö Marko Heiskanen kertoo.

Haemme maanrakennusyhtiöitä kumppaneiksemme

Haemme sähkö- ja valokaapeliverkkojen toteuttamiseen kumppaneiksemme maanrakennusyhtiöitä maakaapelointiprojekteihimme.
 
Tällä hetkellä vahvistamme kumppaniverkostoamme erityisesti Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueella.
 
Lisätietoja kumppaniresurssi-tiedusteluihin antaa Pohjanmaan yksikön päällikkö Tapani Vuorenmaa p. 040 186 1743 tai tapani.vuorenmaa(a)enp.fi .

Nimitys: Jukka Keskimölö Limingan yksikön päälliköksi

Limingassa yksikönpäällikkönä on marraskuussa 2019 aloittanut Jukka Keskimölö. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus tuotekehityksen ja liiketoiminnan johto- ja esimiestehtävistä.

– Olen tietotekniikan insinööri Oulusta. Viimeksi toimin kolme vuotta Tongyu Technology Oy:ssä tuotekehitysjohtajana. Taustalta löytyy myös 10 vuoden kokemus projektipäällikön tehtävistä, Keskimölö kertoo.

– Innolla lähden mukaan ENP:n tiimiin tukemaan yksikön kehittymistä, oppimaan uutta liiketoimintaa ja tutustumaan uusiin ihmisiin. Odotan monipuolisia ja tavoitteellisia tehtäviä. Arvostan hyvää työilmapiiriä: avointa, rakentavaa ja toisia kunnioittavaa. Mottonani on ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”.