ENP sadan nopeimman kasvajan joukossa

Kauppalehti on jälleen listannut Suomen sata kovinta kasvajaa. Efficient Network Partner Oy sijoittui listan sijalle 76.

ENP:n liikevaihto oli 13,4 milj. euroa vuonna 2018. Annualisoitu eli tasaiseksi vuosikasvuksi muutettu kasvu oli 104,3 % seurantajakson ollessa kolme vuotta.

Pohjois-Pohjanmaalta listalle ylsi 10 yritystä, mikä on kaksi yritystä enemmän kuin vuonna 2017. ENP on listalla ensimmäistä kertaa. Nyt julkaistu Kauppalehden listaus on järjestyksessään kymmenes ja listaus perustuu tilinpäätöstietoihin ja toimituksen tiedusteluihin. Kriteerit löytyvät tarkemmin Kauppalehden sivuilta.

Nimitys: Mika Pikkarainen Kuhmon yksikköön maastosuunnittelijaksi

Kuhmon yksikössä on maaliskuussa 2019 aloittanut maastosuunnittelijana Mika Pikkarainen.

– Olen aiemmin työskennellyt 4,5 vuotta Puolustusvoimissa, 12 vuotta Eltelillä tietoliikenteen ja sähkön parissa sekä kaksi edellistä vuotta maanrakennusalan yrityksessä, jossa tein muun muassa telekaapelointia. Minulla on tietoliikennetekniikan mekaanikon ja sähköasentajan perustutkinnot. On hienoa päästä työskentelemään ammattitaitoiseen ja motivoituneeseen työyhteisöön, jossa on positiivinen ja avoin ilmapiiri!

Nimitys: Harri Lappalainen projektipäälliköksi Savoon

Savon yksikön projektipäällikkönä on aloittanut 1.4.2019 Harri Lappalainen.

– Olen toiminut noin 15 vuotta sähköverkon rakentamisen parissa verkostoasentajana ja sähköverkkosuunnittelijana. Viimeiset vuodet koulutin itseäni työn ohella sähköinsinööriksi ja työskentelin projektimyyjänä Rexel Finland Oy:ssä. Nyt teen paluun vanhan eli sähköverkon rakentamisen pariin. On ilo tulla yritykseen, joka arvostaa hyvin ja laadukkaasti tehtyä työtä. Innolla uusia haasteita kohti!

 

ENP toteuttaa Loisteelle maakaapeloinnin Pyhännällä

Loiste Sähköverkko Oy ja ENP ovat solmineet sopimuksen Pyhännän taajaman ensimmäisen vaiheen maakaapelointihankkeesta. Hankkeessa saneerataan Pyhännän taajaman eteläpuolista verkkoa maakaapeliksi noin 7,5 kilometrin matkalta. Työt kohteessa aloitetaan toukokuussa 2019 ja hanke valmistuu purkuineen ja jälkitöineen kesäkuussa 2020.

– Hankkeen myötä saadaan hyvää jatkoa Kainuun yksikön vauhdikkaasti liikkeelle lähteneisiin urakoihin, yksikön päällikkö Marko Heiskanen kertoo.

Lisätietoja:

Marko Heiskanen
Yksikön päällikkö / Kajaani
050 471 8384

marko.heiskanen@enp.fi

Sotkamoon kaksi uutta maakaapeliurakkaa Loisteelta

Loiste Sähköverkko Oy ja ENP ovat solmineet urakkasopimukset Sotkamon Sapsorannan ja Riekinrannan maakaapelointihankkeista. Kyseessä on kaksi peräkkäistä hanketta, joihin sisältyy yhteensä noin 8 kilometriä kaapeloitavaa reittiä, puistomuuntamot sekä uuden verkon käyttöönoton jälkeen vanhojen ilmajohtojen purkutyöt.

Näiden hankkeiden myötä ENP saa Kainuussa maakaapelointisesongin hyvissä ajoin käyntiin. Töitä Loisteen kohteissa aloitetaan parhaillaan. Molempien hankkeiden on tarkoitus valmistua purkuineen vuoden 2019 aikana.

Lisätietoja:

Marko Heiskanen
Yksikön päällikkö / Kajaani
050 471 8384

marko.heiskanen@enp.fi

ENP mukana Elenian ja kumppaneiden turvallisuusmanifestissa

MEDIATIEDOTE 11.2.2019

Sähköverkkoyhtiö Elenia ja 42 sähköverkon rakennus- ja kunnossapitoyhtiötä julkaisivat yhteisen turvallisuusmanifestin

Sähköverkkoyhtiö Elenia on julkaissut 42:n sähköverkon rakentamisen ja kunnossapidon kumppaniyhtiönsä kanssa työturvallisuuden tason nostoon tähtäävän turvallisuusmanifestin. Yhteisenä tavoitteena on, että tapaturmia ei enää tapahdu.

Suomessa rakentamisessa, myös sähköverkon rakennus- ja kunnossapitotöissä, ei työturvallisuudessa päästä kansainvälisesti tarkastellen parhaimmalle tasolle. Nyt sähköverkkoyhtiö Elenia ja yhtiön kymmenet verkonrakennuksen ja kunnossapidon kumppaniyhtiöt herättelevät yhteisvoimin entistä vastuullisempaan asenteeseen työturvallisuudessa. 43:n yhtiön toimitusjohtajat ovat yhtiönsä allekirjoituksin sitoutuneet turvallisuusmanifestin yhteisiin tavoitteisiin paremmasta työturvallisuudesta.

”Työnteon turvallisuudessa on kysymys jokaisen omasta ja meidän kaikkien yhteisestä asenteesta. Jokaisen on tunnettava oma vastuunsa työnsä turvallisuudesta ja koko työporukan turvallisuudesta. Työmailla on myös aina huomioitava kaikkien niiden läheisyydessä liikkuvien turvallisuus”, toteaa Elenian verkkojohtaja Jorma Myllymäki.

”Ensin työnantajien on ehdottomasti pidettävä huolta, että kaikilla sähköverkossa työtään tekevillä on osaaminen, varusteet ja työvälineet aina kunnossa. Kun työnteon edellytykset on erinomaisella tasolla, on jokaisen omalla työasenteellaan vastuullisesti huolehdittava, että turvallisia työkäytäntöjä noudatetaan tinkimättömästi osana arkea”, Myllymäki jatkaa.


1000 työntekijää TEKO – terveenä kotiin -hankkeen piirissä

TEKO – terveenä kotiin -hankkeeseen osallistuvat kaikki sähköverkkoyhtiö Elenian sähköverkon rakentamiseen ja kunnossapitoon osallistuvat pääurakoitsijat. Yhtiöt kantavat verkostona myös vastuuta, että tietoisuus ja turvalliset työtavat menevät käytäntöön yhtiöiden alihankkijoille. Näin hankkeen vaikutus ulottuu jopa tuhanteen työntekijään Elenian työmailla.

Miksi tähän hankkeeseen ryhdyttiin juuri nyt?

”Olemme viime vuosina satsanneet erityisesti turvallisuustilanteiden seurantaan työmailla. On kansain-välisesti todettu, että mitä aukottomammin kaikki läheltä piti -tilanteetkin kirjataan ja käsitellään, sitä vähemmän tapaturmia tapahtuu. Toisin sanoen tieto muuttaa asennetta ja edelleen työnteon käytäntöjä. Kun näiden havaintojen raportointi on entistä tarkempaa, tulee esiin, mitä olisi voinut sattua. Tämä yhteinen tieto kumppaneittemme kanssa havahdutti meidät ottamaan entistä tiukemman otteen turvallisuuden varmistamiseksi”, Myllymäki kuvaa.

TEKO – terveenä kotiin -hankkeessa turvallisuus nostetaan entistä näkyvämmin esiin. Jatkossa kaikki tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet käsitellään aiempaakin järeämmin. Elenia kumppaneineen on esimerkiksi sopinut, että tapaturman sattuessa kuukauden sisään yhtiöiden toimitusjohtajat käsittelevät kasvotusten, miten olisi pitänyt toimia paremmin. Myös koulutusta ja perehdytystä lisätään entisestään.

”Tämä on yhteistä oppimista. Tavoite on päästä eroon Suomessa niin tavallisesta ajattelusta, että ”tekevälle sattuu” tai ”rapatessa roiskuu”. Haluamme vahvistaa oikeaa työasennetta, että kaikki pääsevät aina terveenä kotiin.”


Lisätietoa: Jorma Myllymäki, verkkojohtaja, Elenia Oy, puh. 040 866 8685


Turvallisuusmanifestin allekirjoittaneet yhtiöt:
Elenia Oy, Ab Bröderna Hemming Veljekset Hemming Oy, Caverion Suomi Oy, Despro Engineering Oy, Efficient Network Partner Oy, Elektron E Oy, Eltel Networks Oy, Elvera Oy, Empower PN Oy, Enerke Oy, Exsane Oy, Forssan Verkkopalvelut Oy, HSK Sähkö Oy, Insplan Oy, JTT Power Oy, Koneurakointi Järvinen Ky, Koneurakointi Niskakoski Oy, Maviko Oy, Metsälinja Oy, Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi ry, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry, Metsäpalvelu Turunen Oy, Netel Oy, Omexom, OTSO Metsäpalvelut Oy, Oulun Energia Urakointi Oy, Pirkanmaan Verkostopalvelu Oy, Pohjolan Linjahuolto Oy, Raivauspalvelu Sipilä Oy, Relacom Finland Oy, Sallila Sähköasennus Oy, SLT-Consults Oy, Sähkö Via Oy, Sähkölandia Oy, Sähkömirake Oy, Sähköverkkopalvelu Finland Oy, Tampereen Vera Oy, Teollisuuden Metsäpalvelu Oy, TLT Group, VEO Oy, Verkonrakentaja Wire Oy, Vertek Oy, Voimatel Oy

 

TURVALLISUUSMANIFESTI

Tällä allekirjoituksella sitoudumme henkilökohtaisesti ja edustamiemme yritysten, niiden työntekijöiden ja alihankkijoiden puolesta kehittämään turvallisuuskulttuuria ja toimintamalleja, sekä aktiivisesti varmistamaan alla mainittujen asioiden toteutumisen.

Tavoite

Johdamme, kehitämme ja valvomme toimintatapojamme ja turvallisuuskulttuuriamme siten, että tapaturmia ei enää tapahdu.

Edellytykset

Varmistamme, että kaikilla työkohteissamme työskentelevillä on vaadittava tieto, ymmärrys, osaaminen ja mahdollisuus toteuttaa turvallisia ja terveellisiä toimintatapoja työssään.

Varmistamme, että työympäristössämme toteutuu turvallisuuskulttuuri, joka mahdollistaa epäkohtiin puuttumisen ja tarvittaessa työn keskeyttämisen, mikäli turvallisuus ei ole kunnossa.

Huolehdimme, että jokainen työmaalla toimiva henkilö, aliurakoitsijat mukaan lukien, saa asianmukaisen perehdytyksen työtehtäväänsä, työn toteuttamiseen ja turvallisuusasiakirjoihin. 

Käytäntö

Varmistamme, että jokainen työkohteessa työskentelevä henkilö käyttää vaadittuja henkilökohtaisia turvavarusteita työmaalla ja että jokaisen työntekijän pätevyyskoulutukset ovat voimassa.

Huolehdimme, että jokaisella työkohteessa työskentelevällä on aina käytössään asianmukaiset, hyväksytyt ja turvalliset työkalut ja -menetelmät.

Noudatamme aina työssämme lakeja, viranomaismääräyksiä, toimialamme standardeja ja turvallisia käytäntöjä.

Valvomme ja edistämme jatkuvasti työmaidemme turvallisuutta varmistaen myös sivullisten turvallisuuden.

Oppiminen

Raportoimme ja analysoimme työkohteissamme tapahtuneet vaaratilanteet ja tapaturmat ottaaksemme niistä opiksi niin, etteivät tilanteet toistu. Lisäksi tapaturmat käsitellään asianomaisten yhtiöiden toimitusjohtajien kesken viipymättä. Valvomme jatkuvasti turvallisuustavoitteidemme toteutumista.

Turvallisuus on yhteinen asia ja tällä tahdonjulistuksella vetoamme yhdessä jokaiseen työympäristössämme toimivaan tahoon. Sitoudumme noudattamaan näitä turvallisuuslinjauksia ja käyttämään ainoastaan alihankkijoita, jotka ovat valmiit sitoutumaan tähän sopimukseen.

Näin varmistamme, että jokainen pääsee työmaalta ja työmaiden läheisyydestä aina terveenä kotiin.

 

https://www.112.fi/hatanumero_112/112-paiva

112-päivä kiinnittää suomalaisten huomion tapaturmien ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn kotona, töissä ja vapaa-ajalla – pieniin arjen tekoihin ja valintoihin, joilla jokainen meistä voi parantaa omaa ja läheistensä turvallisuutta. 112-päivä muistuttaa myös Euroopan yhteisestä hätänumerosta 112 ja sen oikeasta käytöstä.

 

Turvallisuusmanifesti: Elenia&kumppanit 2019 pdf-muodossa

 

Nimitys: Marko Heiskanen Kajaanin yksikön päälliköksi

Kajaanin yksikönpäällikkönä on joulukuussa 2018 aloittanut Marko Heiskanen. Hänellä on usean vuoden kokemus sekä verkosto- että esimiestyöstä.

– Odotan innolla, että pääsen mukaan ennakkoluulottomaan ja kehittyvään toimintaan osaavien ja motivoituneiden tekijöiden kanssa, Heiskanen kiteyttää.

Heiskanen tuo ENP:n tekemiseen oman vahvan panoksensa ja matkan varrella kertyneen kokemuksen monipuolisesta tekemisestä useille eri asiakkaille.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Kiitos osaaville työntekijöillemme, sitoutuneille kumppaneillemme ja asiakkaillemme sekä muille tärkeille sidosryhmille! Yhdessä viemme ENP:n tarinaa eteenpäin myös ensi vuonna.

ENP:lle kaksi maakaapelointihanketta Tornionlaakson Sähköltä

ENP on voittanut kaksi maakaapelointihanketta Tornionlaakson Sähkö Oy:ltä. Voitetut hankkeet ovat KVR-rakentamishakkeita eli ENP toteuttaa niissä maastosuunnittelun, uuden verkon rakentamisen ja käyttöönoton sekä vanhan ilmajohtoverkon purkamisen. Toinen hankkeista sijaitsee Kolarin Sieppijärvellä ja toinen Tornion Kaakamossa.

Hankkeissa suunnitellaan ja rakennetaan pien- ja keskijännitemaakaapeliverkkoa yhteensä lähes 37 kilometriä sekä asennetaan seitsemän uutta puistomuuntamoa. Hankkeiden suunnittelutyö on jo hyvässä vauhdissa, ja rakentaminen alkaa alkukesästä 2019. Uusi rakennettu sähköverkko on valmis ja käyttöönotettu syksyllä 2019. Vanhan verkon purkutyöt suoritetaan vuoden 2019 loppuun mennessä.

– Tornionlaakson Sähkön kanssa meillä on ollut yhteistyötä jo heti yrityksemme alkumetreillä suunnittelutöiden osalta. Nyt on odotettu ja oikea hetki käynnistää yhteistyö myös rakentamisen osalta, ENP:n toimitusjohtaja ja perustajaosakas Ilkka Säkkinen kertoo.

– Odotan innolla miellyttävää, avointa, yhdessä kehittävää ja tulevaisuuteen tähtäävää kumppanuutta Tornionlaakson Sähkön kanssa.

 

Lisätietoja:

Ilkka Säkkinen, perustajaosakas, toimitusjohtaja
ilkka.sakkinen@enp.fi
044 988 6733

ENP:n yhteistyö Elenian kanssa jatkuu

ENP jatkaa yhteistyötään Elenia Oy:n kanssa suunnittelemalla ja rakentamalla Hailuodon taajaman uuden maakaapeliverkon. Hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan pien- ja keskijännitemaakaapeliverkkoa yhteensä lähes 22 kilometriä sekä asennetaan kahdeksan uutta puistomuuntamoa.

Hankkeen kokonaisaikataulu on 1.11.2018–31.5.2020. Koko uusi verkko on otettu käyttöön lokakuun lopussa 2019. Kohteen maastosuunnittelu on jo hyvässä vauhdissa.

– Jatkamme suunnitelmiemme mukaisesti alkuvuodesta 2016 alkanutta katkeamatonta yhteistyötä Elenian kanssa, ENP:n toimitusjohtaja ja perustajaosakas Ilkka Säkkinen kertoo ja toteaa, että tämäkin hanke on ENP:lle erittäin tärkeä askel valmistautumisessa Elenian suurempiin hankekokonaisuuksiin tulevina vuosina, joissa ENP haluaa olla mukana merkittävänä, laadukkaana ja toimitusvarmana sähköverkon rakentajana.

 

Lisätietoja:

Ilkka Säkkinen, perustajaosakas, toimitusjohtaja
ilkka.sakkinen@enp.fi
044 988 6733